Hackowanie systemów embedded z użyciem narzędzia routersploit

Naturalnym jest, że routery czy kamery w zależności od wersji i wydawcy posiadają swoje wadliwe wersje oraz luki w oprogramowaniu. Do wykrywania podatności oraz exploitacji systemów wbudowanych istnieje framework o nazwie routersploit. W niniejszym artykule przyjrzymy się jego możliwościom.

Narzędzie składa się z pięciu modułów odpowiedzialnych kolejno za: exploitowanie urządzenia, testowanie danych autoryzujących, skany podatności, generowanie payloadów oraz moduły odpowiedzialne za ataki generyczne.

Przejdźmy do praktyki. W celu instalacji narzędzia odsyłamy do dokumentacji.

Skan podatności

Najczęściej wykorzystywaną funkcjonalnością routersploita jest skanowanie pod względem podatności. Aby to zrobić, najpierw uruchamiamy narzędzie, a następnie ustawiamy nasz skaner autopwn poleceniem:

use scanners/autopwn

Sprawdźmy ustawienia naszego modułu.

rsf (AutoPwn) > show options

Target options:

  Name    Current settings   Description           
  ----    ----------------   -----------           
  target             Target IPv4 or IPv6 address   


Module options:

  Name      Current settings   Description              
  ----      ----------------   -----------              
  vendor     any         Vendor concerned (default: any)    
  http_use    true         Check HTTP[s] service: true/false   
  http_ssl    false        HTTPS enabled: true/false       
  ftp_use    true         Check FTP[s] service: true/false   
  ftp_ssl    false        FTPS enabled: true/false       
  ssh_use    true         Check SSH service: true/false     
  telnet_use   true         Check Telnet service: true/false   
  snmp_use    true         Check SNMP service: true/false    
  threads    8          Number of threads           

Możemy zauważyć, że nasz target nie jest jeszcze zdefiniowany. Ponieważ zależy nam na sprawdzeniu naszego routera, podajemy ip bramy sieciowej (gateway) poprzez polecenie set target IP. Teraz pozostaje uruchomić skan podatności.

rsf (AutoPwn) > run
[*] Running module scanners/autopwn...

[*] 192.168.1.254 Starting vulnerablity check...
[-] 192.168.1.254:80 http exploits/generic/heartbleed is not vulnerable
[-] 192.168.1.254:80 http exploits/routers/zte/f460_f660_backdoor is not vulnerable
[-] 192.168.1.254:80 http exploits/routers/zte/zxhn_h108n_wifi_password_disclosure is not vulnerable
[-] 192.168.1.254:80 http exploits/routers/multi/misfortune_cookie is not vulnerable
[-] 192.168.1.254:80 http exploits/routers/zte/zxv10_rce is not vulnerable
[-] 192.168.1.254:80 http exploits/routers/multi/rom0 is not vulnerable
(...)

Jeśli coś zostanie wykryte, otrzymamy powiadomienie w konsoli.

Pasywne sprawdzanie podatności

Inną ciekawą zaletą udostępnianą przez routersploit jest skan pasywny. Zamiast uruchamiać autopwn jak w poprzednim przypadku, wybieramy jedną z podatności (ich listę można sprawdzić poleceniem search exploit), a następnie używamy komendy check.

rsf (AutoPwn) > use exploits/cameras/grandstream/gxv3611hd_ip_camera_sqli
rsf (Grandsteam GXV3611 HD – SQL Injection) > check
[-] Target is not vulnerable

Bruteforce

Routersploit udostępnia także możliwość ataku typu bruteforce usług sieciowych obejmujących min. protokoły: HTTP, FTP czy Telnet. Ich pełną listę możemy sprawdzić poprzez polecenie search bruteforce.

rsf > search bruteforce
creds/generic/telnet_bruteforce
creds/generic/http_basic_digest_bruteforce
creds/generic/ssh_bruteforce
creds/generic/snmp_bruteforce
creds/generic/ftp_bruteforce

Załóżmy, że chcielibyśmy wykorzystać moduł creds/generic/http_basic_digest_bruteforce.

rsf > use creds/generic/http_basic_digest_bruteforce
rsf (HTTP Basic/Digest Bruteforce) > run
[*] Running module...
[*] Elapsed time: 1.97385120392 seconds
[+] Credentials found!

  Target     Port   Login   Password
  ------     ----   -----   --------
  192.168.1.254  80   admin   password

Po uruchomieniu wyniki zostaną wyświetlone w konsoli.

Źródła

https://github.com/threat9/routersploit
https://www.kali.org/tools/routersploit/
https://kalitut.com/routersploit/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *